Menu
01_homepage_banner_4_SUSTAINABILITY

Chung sức kiến tạo tương lai

Cấu trúc tập đoàn

Tập trung đầu tư và phát triển vào 6 ngành trụ cột chính, TBS hướng đến trở thành tập đoàn đầu tư quốc tế đa ngành uy tín tại Việt Nam và trong khu vực, từng bước góp phần giúp cho ngành công nghiệp nước nhà tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong quá trình hoạt xây dựng và phát triển theo định hướng đó, mỗi ngành nghề đều có những thành tích, thành công đáng kể góp phần quan trọng vào sự phát triển vững mạnh của tập đoàn TBS

tbs-group-reponsive

Thương hiệu TBS

Thế giới làm được, ắt ta sẽ làm được.
Với lòng tin vào tài trí và khả năng của người Việt Nam, hơn hai mươi lăm năm qua, đội ngũ tập thể TBS đã chung chí hướng, chung sức, chung lòng gầy dựng, phát triển tập đoàn và chứng minh tiềm năng của ngành công nghiệp nước nhà
trên thương trường quốc tế.